Showroom

3.500m2 showroom
Lees Meer...

Aanbiedingen

Scherpe aktieprijzen!
Lees Meer...

Weijer Veetrailers

Sterk in ieder detail
Lees Meer...

WPH-S hoogwerkers transporters

Uniek, tot 2923kg netto draagvermogen
Lees Meer...

Correct laden van uw aanhangwagen

Enkele tips om uw aanhangwagen goed te laden

Trekgewicht

De te trekken aanhangwagenmassa staat vermeld op het kentekenbewijs (voorheen op het aanvullingsblad). Deze massa mag niet worden overschreden. Let op! Het maximale trekgewicht van een trekhaak kan een beperkende factor zijn.

Afmetingen aanhangwagens

De eenvoudigste maat is de maximale hoogte; die is wettelijk vastgesteld op 4 meter. Deze hoogte geld in principe voor alle voertuigen; dus voor alle aanhangwagens en (vracht)auto’s.

Op verharde wegen is de maximale breedte van voertuigen 255 centimeter. Gekoelde voertuigen hebben echter een uitzondering, deze mogen een maximale breedte hebben van 260 centimeter.

Een aanhangwagen mag maximaal 12 meter lang zijn. Dit is gemeten vanaf hart koppeling tot achterzijde van de aanhangwagen. De totale combinatie van een auto met aanhangwagen mag echter niet langer zijn dan 18 meter. Een bedrijfsauto met aanhangwagen mag maximaal 18,75 meter lang zijn.

De maximale afmetingen samengevat:

 • Hoogte: 4 meter
 • Breedte verharde weg: 255 cm
 • Breedte gekoelde voertuigen: 260 cm
 • Max lengte aanhangwagen: 12 meter
 • Max lengte combinatie auto + aanhanger: 18 meter
 • Max lengte combinatie bedrijfsauto + aanhanger: 18,75 meter

Lading aanhangwagens 

De maximale hoogte met lading en zonder lading en is hetzelfde als de maximale hoogte van een auto; 4 meter.

Lading die niet deelbaar is mag in de breedte in totaal maximaal 3 meter zijn. Deelbare lading mag in de breedte niet uitsteken buiten de aanhangwagen.
Indien de lading in de breedte meer dan 10 centimeter uitsteekt is het verplicht deze rood wit te markeren. Als het donker is, is moet deze markering voorzien zijn van licht (voorzijde wit en achterzijde rood).

Aan de achterzijde mag de lading bij aanhangwagens tot 3.500kg maximaal 1 meter uitsteken, en mag de lading maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken. De uitstekende lading aan de achterzijde mag echter het zicht op het kenteken, de verlichting en de reflectoren niet beperken. Indien deze het zicht op de verlichting wel belemmeren, dan moet er aan het uiteinde van de lading opnieuw verlichting aangebracht worden (op de zelfde wijze als op het voertuig vereist). Lading mag nooit aan de voorzijde van een aanhangwagen uitsteken. Het uitsteken van lading aan de achterzijde mag ook enkel bij ondeelbare lading.

De maximale belading samengevat:

 • Hoogte: 4 meter
 • Breedte ondeelbare lading: 3 meter (Indien deze meer dan 10cm uitsteekt, moet u de lading markeren!)
 • Breedte deelbare lading: mag niet uitsteken buiten de aanhanger.
 • Achterzijde uitsteken: Ondeelbare lading max. 1 meter, met max. 5 meter achter de achterste as), deelbare lading mag niet uitsteken!
 • Uitsteken voorzijde: mag nooit voor over de aanhangwagen uitsteken.

Voor alle soorten lading geldt verder:

 • De lading mag het laadvermogen van auto en/of aanhangwagen niet overschrijden. De lading mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken.
 • De lading mag tot 20 cm. aan elke zijkant uitsteken, anders moet de lading voorzien zijn van markeringsborden.
 • De totale breedte van een aanhangwagen mag nooit meer bedragen dan 2,55 meter.
 • Met uitzondering van geconditioneerde wagens (koelwagens).
 • De lading moet zodanig zijn vastgezet (met spanbanden), dat deze bij plotseling remmen op zijn plaats blijft.
 • Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een ladingnet, zodat dit er niet af kan waaien.
 • Rijd altijd met gesloten deuren of achterklep.


bg_top.jpg (32.411 bytes)
bg_top.jpg (32.411 bytes)